اتصالات گالوانیزه

 


    بلت‌ها و واشرها: بلت‌ها و واشرها برای اتصال و تقویت قطعات فلزی در ساختمان‌سازی، خودروسازی و سایر صنایع استفاده می‌شوند.

    اتصالات بولت و اسکرو: اتصالات بولت و اسکرو برای اتصال قطعات فلزی به یکدیگر به کار می‌روند و می‌توانند از انواع مختلفی از ابعاد و اشکال برخوردار باشند.

    میخ‌ها و برافرازها: میخ‌ها و برافرازها برای ایجاد اتصالات محکم در سازه‌ها و سیستم‌های ساختمانی به کار می‌روند.

اتصالات گالوانیزه به عنوان یک روش مؤثر برای محافظت از این نوع اتصالات در برابر زنگ زدن و خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به خصوص در محیط‌های مرطوب و خشکی که با فلزات در تماس هستند.
چه عواملی می‌تواند باعث خوردگی اتصالات گالوانیزه شده شود؟

اتصالات گالوانیزه از مقاومت خوبی در برابر خوردگی برخوردار هستند، اما برخی عوامل می‌توانند باعث تخریب و آسیب به پوشش روی (زینک) و در نتیجه خوردگی اتصالات گالوانیزه شده شوند. برخی از عواملی که می‌توانند خوردگی اتصالات گالوانیزه را تسریع کنند شامل موارد زیر می‌شوند:

    آسیب مکانیکی: ضربه، خراش، یا ترکیب مکانیکی دیگری که به پوشش روی برسد، می‌تواند از حذف پوشش روی آغاز کرده و به فلز زیر آن دسترسی دهد. این اتصالات فلزی آسیب دیده ممکن است در نتیجه خوردگی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگیرند.

Comments

Popular posts from this blog

خرید لایسنس نود 32

Trading indicator