اخذ ویزای شنگن

 
معمولاً مسافران هنگام سفر به خارج از کشور، به ویژه برای درخواست ویزا و تمدید، از صف های بی پایان عبور می کنند. اخذ ویزای شنگن  اگر گزینه ای برای رد شدن از این فرآیندهای خسته کننده داشتید چه؟ شما می توانید آزادانه به کشورهای بیشتری سفر کنید و به فرصت های تجاری بیشتری دسترسی داشته باشید! حتی در نهایت می توانید کشور ایده آلی را پیدا کنید که بخواهید بقیه عمر خود را در آن بگذرانید.  

همه اینها در منطقه شینگن امکان پذیر است. بله، این همان منطقه ای است که معمولاً هنگام جستجوی برنامه های مهاجرت در اروپا با آن مواجه می شوید. اجازه دهید به منطقه شینگن سفر کنیم و مزایای بی شماری را که در انتظار شماست کشف کنیم.  


منطقه شینگن چیست؟

«قانون شینگن» یا مجموعه قوانین و مقررات، لغو کنترل های مرزی داخلی را تنظیم می کند و کنترل های مرزهای خارجی را تقویت می کند. دارای موافقتنامه شینگن، کنوانسیون و موافقتنامه های الحاق، معاهدات، مقررات و دستورالعمل ها، تصمیمات، قوانین تفویض شده، قوانین اجرایی و رویه قضایی دیوان عدالت است. 

Comments

Popular posts from this blog

خرید لایسنس نود 32

Trading indicator