اقامت فرانسه

 


ویزاهای ملی

ویزای ملی دسته "D" به افراد خاصی اعطا می شود که قرار است تحصیل ، کار در یکی از کشورهای شینگن یا اقامت دائم داشته باشند. اقامت فرانسه ویزای ملی می تواند یک بار ورود باشد که به افرادی اعطا می شود که نیاز به اقامت در کشور شینگن برای مدت معینی دارند و تنها برای یک هدف و پس از آن باید به کشور خود بازگردند. از سوی دیگر، ویزای ملی چند بار ورود نیز برای افراد خاصی اعطا می‌شود که به دارنده آن‌ها اجازه می‌دهد تا به دلخواه خود به داخل و خارج از این کشور شینگن سفر کنند و همچنین بدون نیاز به ویزا در کل منطقه شینگن سفر کنند.
گذشته از ویزای چند بار ورود، که به شما امکان می دهد حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه در منطقه شینگن بمانید، اعتبار ویزای یک بار ورود یا ویزای دوبار ورود شما به سفارت بستگی دارد. سفارت تعداد روزهایی را که مجاز به اقامت در هر یک از کشورهای شینگن هستید، و همچنین اولین تاریخی که اجازه ورود به شینگن را دارید و آخرین روزی که مجاز به اقامت هستید را تعیین می کند.


Comments

Popular posts from this blog

خرید لایسنس نود 32

Trading indicator