قرص وایمکس

 

 زندگی جنسی سالم همیشه مسئول و ایمن است. اگر شریک ثابتی ندارید، از کاندوم استفاده کنید. قرص وایمکس اگر رابطه متعهدانه ای دارید، به توافق برسید که در صورت فعالیت جنسی پرخطر به یکدیگر اطلاع دهید. از کاندوم استفاده کنید تا زمانی که هر دو طرف در برابر عفونت های مقاربتی مجددا آزمایش شوند. ارتباط و اعتماد برای موفقیت این نوع توافق ضروری است.

وقتی لحظه فرا رسید، از کشف چیزهای جدید نترسید. اشکال مختلف تحریک جنسی را امتحان کنید و در طول تجربه ارتباط برقرار کنید. مطمئن شوید که شریک زندگی شما نیز بدون نگرانی در مورد عملکرد خود راضی است. اگر هیچ چیز آنطور که باید جریان ندارد، انعطاف پذیر باشید و این بار چیز دیگری را امتحان کنید. با شریک زندگی خود ارتباط برقرار کنید و همیشه احساسات خود را بیان کنید (2).

بر اساس مطالعه‌ای که اخیراً در منتشر شده است، یک رابطه رضایت‌بخش واقعی به فراوانی جنسی بستگی ندارد. ایجاد یک جو گرم بین فردی مرتبط با زندگی جنسی رضایت بخش بسیار مهمتر است (7).

Comments

Popular posts from this blog

خرید لایسنس نود 32