هم چنین برخی افراد تصور می‌کنند که با پرداخت یک حق خرید بیمه تکمیلی  بیمه توسط سرپرست، امکان استفاده تمام اعضای خانواده از پوشش‌های بیمه تکمیلی درمان خانواده وجود دارد در صورتی که ماهیت بیمه تکمیلی درمان خانواده، همان ماهیت بیمه تکمیلی انفرادی است، ولی در آن الزام پرداخت حق بیمه به تعداد اعضای خانوار وجود دارد و یک بیمه‌نامه به نام سرپرست صادر خواهد شد که در آن نام اعضای تحت تکفل او درج شده است. اگر خانواده‌ای برای هریک از اعضای خود مایل به خریداری طرحی مجزا باشد، باید خرید بیمه تکمیلی انفرادی را در سبد بیمه‌ای خود لحاظ نماید.

پوشش‌های اصلی بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی پوشش‌های اصلی زیر را به بیمه‌شده‌گان ارائه می‌دهد:

• هزینه‌های بستری، انواع جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ‌شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care
• هزینه‌ی همراه برای افراد زیر هفت سال و بالای هفتاد سال
• هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی با شرایط خاص

پوشش‌های فرعی بیمه تکمیلی

بیمه‌گزاران در هنگام بستن قرارداد بیمه مکمل درمان می‌توانند برای هر بخش اصلی بیمه‌نامه پوشش‌های اضافی هم تعریف کنند. این پوشش‌ها به شرح زیر است:

• پرداخت هزینه‌ها مربوط به خدمات پاراکلینیکی: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، اندوسکوپی، ام‌آرآی، اکوکاردیوگرافی و دانسیتومتری.Comments

Popular posts from this blog

خرید لایسنس نود 32

Trading indicator